DEMO

KVITEBJØRN PLATFORM – DRILL FLOOR

Dette er en demo av 360° Panoramabilde.

Få å se alle panoramaer må du søke om tilgang.  Du kan gjøre det ved å sende en e-post eller ved å bruke den ferdige kontakt form. Panorama som vises her, er et 360° panoramabilde fra boredekket på Kvitebjørn platform.

Kvitebjørnfeltet er et gassfelt som ligger i blokk 34/11, øst for Gullfaksfeltet på norsk kontinentalsokkel i Nordsjøen. Kvitebjørn er bygget ut med en bunnfast plattform med stålrørunderstell og er fullt integrert med boretårn, prosessanlegg og boligkvarter. Havdybden i området er omkring 190 meter.

Produksjonen fra gass- og kondensatfeltet startet 26. september 2004, og feltet startet leveransene av gass 1. oktober 2004. Rikgass og kondensat fra feltet sendes i rørledninger til henholdsvis Kollsnes og Mongstad i Hordaland. Tørrgassen sendes i transportnettet til det europeiske kontinentet, mens væsken går til Vestprosess-anlegget på Mongstad for foredling til butan, propan og nafta. Kondensatet transporteres gjennom Kvitebjørn oljerør,

og går via Troll oljerør II til Mongstad i Hordaland. Basert på gjeldende planer er det forventet å utvinne om lag 55 milliarder kubikkmeter gass og 22 millioner kubikkmeter kondensat.

Plattformen ble installert på feltet i Nordsjøen 16. mai 2003, og boring av brønner startet i september 2003. Reservoaret befinner seg på om lag 4000 meters dyp og har høyt trykk og høy temperatur.(kilde. wikipedia)