Kvitebjørn

Kvitebjørnfeltet er et gassfelt som ligger i blokk 34/11, øst for Gullfaksfeltet på norsk kontinentalsokkel i Nordsjøen.

Kvitebjørn er bygget ut med en bunnfast plattform med stålrørunderstell og er fullt integrert med boretårn, prosessanlegg og boligkvarter.

Havdybden i området er omkring 190 meter. Plattformen ble installert på feltet i Nordsjøen 16. mai 2003, og boring av brønner startet i september 2003

 

         

 

         

 

             

«Forrige»Neste